A1.3.8. Có máy chụp tài liệu (photocopy hoặc scan) phục vụ người bệnh đặt tại khu vực đăng ký khám hoặc tại vị trí thuận lợi cho người bệnh, có người phục vụ thường xuyên trong giờ hành chính.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

8. Có máy chụp tài liệu (photocopy hoặc scan) phục vụ người bệnh đặt tại khu vực đăng ký khám hoặc tại vị trí thuận lợi cho người bệnh, có người phục vụ thường xuyên trong giờ hành chính.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.3-3.8
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế máy chụp tài liệu (photocopy hoặc scan) và nhân viên phục trách tại khu vực đăng ký khám hoặc tại vị trí thuận lợi cho người bệnh.
Đóng vai người cần photocopy hoặc scan tài liệu.

Bằng chứng, kết quả

Có máy chụp tài liệu (photocopy hoặc scan) phục vụ người bệnh đặt tại khu vực đăng ký khám hoặc tại vị trí thuận lợi cho người bệnh. (chụp ảnh bằng chứng).
- Có nhân viên phục vụ thường xuyên trong giờ hành chính. (chụp ảnh bằng chứng)
- Nếu có để máy chụp tài liệu nhưng đợi tối da 15 phút không có nhân viên thực hiện xem như không đạt

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý