A2.1.6. Có số liệu thống kê số lượt người bệnh nội trú, số giường và “giường tạm” tại các khoa lâm sàng.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

6. Có số liệu thống kê số lượt người bệnh nội trú, số giường và “giường tạm” tại các khoa lâm sàng.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A2.1-2.6
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra sổ sách, tài liệu NB nội trú
- Kiểm tra sổ sách, tài liệu về “giường tạm” như băng ca, giường gập… được kê thêm.

Bằng chứng, kết quả

- Có số liệu thống kê số lượt người bệnh nội trú của các khoa lâm sàng
- Có thống kê số “giường tạm” được kê thêm.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý