B1.2.7. Điều chuyển, tuyển dụng, bổ sung bác sỹ, điều dưỡng cho các khoa có bác sỹ, điều dưỡng thấp trong bảng theo dõi, cập nhật tình hình nhân lực các khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

7. Điều chuyển, tuyển dụng, bổ sung bác sỹ, điều dưỡng cho các khoa có bác sỹ, điều dưỡng thấp trong bảng theo dõi, cập nhật tình hình nhân lực các khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
B1.2-3.7
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu, báo cáo tại phòng TCCB

Bằng chứng, kết quả

- Xác định các khoa lâm sàng có nhân lực thiếu hụt nhất
- Điều chuyển nhân lực từ khoa có nguồn nhân lực nhiều sang khoa có ít nhân lực (căn cứ theo số lượng người bệnh điều trị được theo dõi).
- Nếu không có khoa nào đủ nhân lực theo chỉ tiêu của bệnh viện thì ưu tiên tuyển dụng bổ sung cho các khoa đang thiếu nhiều nhất.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý