C1.1.10. Có cảnh báo (hoặc hướng dẫn) chống mất trộm cho người bệnh, người nhà người bệnh tại các khu vực có nguy cơ xảy ra mất cắp cao.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

10. Có cảnh báo (hoặc hướng dẫn) chống mất trộm cho người bệnh, người nhà người bệnh tại các khu vực có nguy cơ xảy ra mất cắp cao.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C1.1-3.10
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Quan sát thực tế tại các khu vực có nguy cơ xảy ra mất cắp cao.

Bằng chứng, kết quả

- Có cảnh báo (hoặc hướng dẫn) chống mất trộm cho người bệnh, người nhà người bệnh tại các khu vực có nguy cơ xảy ra mất cắp cao bằng biển báo hoặc dấu hiệu, hoặc thông báo chữ điện tử, tờ rơi... (chấp nhận các hình thức cảnh báo khác nhau, tùy vào sự sáng tạo các bệnh viện).
- Các cảnh báo được treo, dán trên tường hoặc dưới dạng thông báo chạy trên các màn hình điện tử tại khu vực có đông người như sảnh chờ, hành lang…
- Những bệnh viện hiện đại, có hệ thống an ninh kiểm soát nghiêm ngặt và chưa từng xảy ra móc túi, trộm cắp trong bệnh viện không cần phải có cảnh báo, nhưng cần chứng minh bằng các số liệu theo dõi tình hình an ninh.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý