C2.2.10. Mỗi người bệnh điều trị tại bệnh viện được cung cấp một mã xác định (do bệnh viện hoặc cơ quan quản lý quy định và thống nhất cách đặt mã).

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

10. Mỗi người bệnh điều trị tại bệnh viện được cung cấp một mã xác định (do bệnh viện hoặc cơ quan quản lý quy định và thống nhất cách đặt mã).

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C2.2-4.10
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ tài liệu về quy định đặt mã người bệnh.
- Kiểm tra thực tế các hồ sơ bệnh án.

Bằng chứng, kết quả

- Có quy định và hướng dẫn về các đặt mã người bệnh.
- Các mã này được đặt có ý nghĩa về mặt thông tin, ví dụ nhìn vào mã có thể biết được nơi cư trú, giới tính, năm sinh… của người bệnh để giúp cho việc tra cứu thông tin và phân tích, nghiên cứu.
+ lưu ý: việc đặt mã người bệnh theo các số đếm liên tiếp như 10001, 10002, 10003 không được coi là đặt mã do không có ý nghĩa về mặt thông tin. Tham khảo cách đặt mã bệnh viện cho khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế trên phần mềm trực tuyến chatluongbenhvien.vn.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý