C2.2.12. Các thông tin về bệnh tật trong các lần điều trị trước có thể truy cập nhanh chóng trong các lần điều trị tiếp sau.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

12. Các thông tin về bệnh tật trong các lần điều trị trước có thể truy cập nhanh chóng trong các lần điều trị tiếp sau.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C2.2-4.12
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra trên phần mềm máy tính quản lý bệnh án.

Bằng chứng, kết quả

- Tra cứu được ngay các thông tin về bệnh tật trong các lần điều trị trước của một người bệnh bất kỳ nếu đã vào viện từ 2 lần trở lên.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý