C2.2.13. Có thể lấy một thông tin của một bệnh án bất kỳ theo: mã bệnh án, tên người bệnh, mã bệnh, ngày nhập/xuất viện (trong phạm vi 2 năm).

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

13. Có thể lấy một thông tin của một bệnh án bất kỳ theo: mã bệnh án, tên người bệnh, mã bệnh, ngày nhập/xuất viện (trong phạm vi 2 năm).

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C2.2-4.13
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra trên phần mềm máy tính quản lý bệnh án.

Bằng chứng, kết quả

- Trên phần mềm bệnh án điện tử hoặc phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án tra cứu được ngay thông tin tóm tắt hoặc đầy đủ của một bệnh án bất kỳ khi đưa dữ liệu cần tìm theo ít nhất 1 hoặc toàn bộ các dữ liệu sau:
+ mã bệnh án
+ tên người bệnh
- Tra cứu được danh sách tên, tuổi người bệnh khi đưa yêu cầu lựa chọn:
+ mã bệnh (tra được toàn bộ người bệnh có cùng mã ICD trong 1 khoảng thời gian, ví dụ trong 1 ngày hoặc 1 tuần);
+ ngày nhập/xuất viện (tra được toàn bộ người bệnh nhập, xuất trong 1 ngày).
- Các thông tin bệnh án tóm tắt hoặc đầy đủ đối với toàn bộ người bệnh có thể tra cứu được trong phạm vi 2 năm.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý