C2.2.14. Toàn bộ nội dung thông tin bệnh án được lưu trữ trên phần mềm máy tính.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

14. Toàn bộ nội dung thông tin bệnh án được lưu trữ trên phần mềm máy tính.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C2.2-5.14
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra trên phần mềm máy tính quản lý bệnh án.

Bằng chứng, kết quả

- Tra cứu được đầy đủ toàn bộ nội dung thông tin bệnh án lưu trữ trên phần mềm máy tính bệnh án điện tử hoặc quản lý hồ sơ bệnh án.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý