C2.2.15. Trên hệ thống máy tính, bệnh viện có thể xuất thông tin chi tiết về bệnh án, chẩn đoán và điều trị của người bệnh theo: mã bệnh án, tên người bệnh, ngày nhập/xuất viện trong phạm vi 2 năm.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

15. Trên hệ thống máy tính, bệnh viện có thể xuất thông tin chi tiết về bệnh án, chẩn đoán và điều trị của người bệnh theo: mã bệnh án, tên người bệnh, ngày nhập/xuất viện trong phạm vi 2 năm.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C2.2-5.15
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra trên phần mềm máy tính quản lý bệnh án.

Bằng chứng, kết quả

- Trên phần mềm bệnh án điện tử hoặc phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án chiết xuất ngay lập tức được thông tin đầy đủ của một bệnh án bất kỳ khi đưa dữ liệu cần tìm theo ít nhất 1 hoặc toàn bộ các dữ liệu sau:
+ mã bệnh án
+ tên người bệnh
+ ngày nhập/xuất viện (tra được toàn bộ người bệnh nhập, xuất trong 1 ngày).
- Tra cứu được các thông tin bệnh án đầy đủ đối với toàn bộ người bệnh xuất viện trong phạm vi 2 năm.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý