Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Cục QLKCB-BYT rất mong nhận được ý kiến chung hoặc ý kiến tại từng mục cụ thể của Bộ tiêu chí. Trân trọng cảm ơn!

Thống kê góp ý xây dựng bộ tiêu chí theo thời gian

Cả nước đã có 81020 góp ý hợp lệ

Trong đó có 73362 ý kiến đồng thuận với hướng dẫn

#80945
#80630 Đồng ý  cách đây 2 months 3 tuần bởi 57bdu.ta
#80629 Đồng ý  cách đây 2 months 3 tuần bởi 57bdu.ta
#80628 Đồng ý  cách đây 2 months 3 tuần bởi 57bdu.ta
#80627 Đồng ý  cách đây 2 months 3 tuần bởi 57bdu.ta
#80626 Đồng ý  cách đây 2 months 3 tuần bởi 57bdu.ta

Mục được quan tâm nhiều hôm nay

Mục được quan tâm nhiều

Thống kê truy cập của các đơn vị, không tính khách vãng lai từ 07/10/2017

Tiêu đề Hôm nay Tuần này Tháng này Năm nay Tổng
C2.1-2.5 - 5. Hồ sơ bệnh án bảo đảm được bác sỹ điều trị duyệt và chịu trách nhiệm về mặt nội dung thông tin. 0 6 102 254 2,779
C2.1-3.6 - 6. Bảo đảm ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin trong bệnh án theo quy định, đọc được chữ và nội dung. Bệnh án ngoại khoa có vẽ lược đồ phẫu thuật. 0 5 94 245 2,644
C2.1-3.7 - 7. Các thông tin về chăm sóc và điều trị được ghi vào hồ sơ ngay sau khi thực hiện và theo các quy định về thời gian. 0 5 92 245 2,676
C2.1-3.8 - 8. Bệnh án đầy đủ các thông tin theo quy định như hành chính, chỉ định điều trị, chăm sóc sau khi kết thúc điều trị. 0 3 81 218 2,324
C2.1-3.9 - 9. Những thông tin cần điều chỉnh được gạch bỏ, ký tên người sửa và thời gian sửa (không tẩy xóa hoặc bôi đen để không đọc được nội dung cũ). 0 8 92 242 3,064
C2.1-3.10 - 10. Sẵn có “Bảng phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và vấn đề sức khỏe có liên quan” phiên bản lần thứ 10 (ICD 10) phòng kế hoạch (hoặc nghiệp vụ). 0 7 85 242 2,771
C2.1-3.11 - 11. Sẵn có bảng mã ICD10 cho các bệnh thường gặp của các khoa lâm sàng tại phòng hành chính của khoa. 0 11 95 284 3,706
C2.1-3.12 - 12. Bảng mã được in rõ ràng, lành lặn, dễ đọc, đặt ở vị trí dễ quan sát hoặc dễ lấy. 0 2 64 282 2,888
C2.1-3.13 - 13. Có tập huấn cho bác sỹ, điều dưỡng về mã hóa bệnh tật theo ICD 10, cách ghi mã bệnh chính và bệnh kèm theo. 0 10 107 330 4,183

Đơn vị và cá nhân tích cực góp ý

Mục được Góp ý nhiều

Thống kê góp ý được công bố

Mục được góp ý Hôm nay Tuần này Tháng này Năm nay Tổng Ẩnsắp xếp giảm dần
C4.3-3.6 - 6. Bệnh viện đã triển khai thực hiện chương trình vệ sinh tay. 0 0 0 0 0 47
C4.3-4.15 - 15. Phát động phong trào vệ sinh tay và duy trình phong trào thường xuyên. 0 0 0 0 0 47
C5.4-5.17 - 17. Tiến hành đánh giá hoặc nghiên cứu hiệu quả việc triển khai áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện, trong đó có đánh giá, phân tích các sự cố y khoa (nếu có) xảy ra. 0 0 0 0 0 47
C5.5-3.9 - 9. Lập danh sách một số bệnh thường gặp (theo mô hình bệnh tật các khoa lâm sàng và chung bệnh viện), bệnh điều trị bằng kỹ thuật cao, bệnh có chi phí lớn cần ưu tiên giám sát việc tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị. 0 0 0 0 0 47
C4.1-5.20 - 20. Có quy hoạch trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn và có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực kiểm soát nhiễm khuẩn. 0 0 0 0 0 47
C5.4-4.12 - 12. Bộ tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị” do bệnh viện xây dựng được Hội đồng khoa học kỹ thuật thẩm định và thông qua. (Hội đồng khoa học do bệnh viện hoặc cơ quan quản lý trực tiếp thành lập, có mời thành viên là các chuyên gia, giảng viên, 0 0 0 0 0 47
C5.4-2.5 - 5. Có đầy đủ các sách, tài liệu in các “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị” do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế phê duyệt ban hành (hoặc của bệnh viện đã xây dựng) liên quan đến các chuyên khoa của bệnh viện tại phòng hành chính các khoa lâm sàng của bệnh việ 0 0 0 0 0 47
C4.4-3.7 - 7. Có thực hiện các biện pháp phòng ngừa làm giảm lây nhiễm cho người bệnh và nhân viên y tế (như rửa tay, mang găng, mang phương tiện phòng hộ, xử lý dụng cụ, tiêm an toàn…). 0 0 0 0 0 47
C5.5-3.10 - 10. Tiến hành kiểm tra, giám sát (ngẫu nhiên và định kỳ) việc tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của các bệnh án có bệnh nằm trong danh sách đã lập. 0 0 0 0 0 47
C4.5-5.25 - 25. Có thu gom chất thải tái chế riêng để giao cho đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện việc tái chế. 0 0 0 0 0 47